presentació · entorn · actualitat · artistes col·laboradors · socis · contacte

tancar

 
 
POPULART
ASSOCIACIÓ CULTURAL

...creiem que cal donar suport a artistes plàstics i artesans de vàlua, i col·laborar en la divulgació de la seva obra, insuficientment coneguda fora dels cercles molt especialitzats...

...i que existeixen persones que els interessen els objectes excepcionalment bells només pels seus valors d'ús, de gaudi, i per l’enriquiment personal immaterial que se’n deriva...

... no entenem un divorci entre ètica i estètica sinó que creiem que ambdues han de confluir en un mateix objectiu: reconèixer i potenciar la dignitat de
tothom, alimentant el poder transformador del gaudi estètic i l’exigència ètica de cadascú...Llegir l'article 2 dels estatuts de l'Associació Populart
Plaça del Fort, 5    ·    E-17750 Capmany     ·     Alt Empordà     ·    Girona     ·      Tel. 616 08 20 58  /  696 66 26 27   ·

info@populart.cat