presentació · entorn · actualitat · artistes col·laboradors · socis · contacte

tancar

 
 

Vegueu a l'apartat “socios de Populart” els avantatges de cada modalitat d'adhesió

FORMULARI PER A ASSOCIAR-SE

Nom i cognoms

 

NIF

 

Adreça postal

 

Població

 

Codi postal

 

Email

 

Telèfon 1

 

Modalitat d'associat

 

  (marqueu una)

Telèfon 2

 

     CAL OMPLENAR TOTES LES DADES DEL FORMULARI CORRESPONENT A LA VOSTRA ELECCIÓ

Amb la tramesa d'aquest formulari manifesto la meva voluntat d'ésser admès/a com a soci/a a l'Associa¬ció Cultural POPULART. Quan la Junta Directiva em comuniqui l'acceptació d'aquesta sol•licitud, procediré al pagament de la primera quota i el secretari em lliurarà per correu electrònic un exemplar dels Estatuts de l'Associació. Així mateix, dono el meu consentiment per a què les meves dades personals siguin incloses en una base de dades creada amb la finalitat exclusiva de publicitar les activitats de l'Associació Cultural POPULART. Aquestes dades, no seran mai cedides a tercers excepte en els casos previstos legalment. En qualsevol moment podré exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel•lació d'aquestes dades, adreçant-me a  info@populart.cat.

PER OMPLENAR EL FORMULARI SIMPATITZANT AQUÍ

Plaça del Fort, 5    ·    E-17750 Capmany     ·     Alt Empordà     ·    Girona     ·      Tel. 616 08 20 58  /  696 66 26 27   ·

info@populart.cat