presentació · entorn · actualitat · artistes col·laboradors · socis · contacte

tancar

 
 

Vegueu a l'apartat “socios de Populart” els avantatges de cada modalitat d'adhesió

FORMULARI PER A INSCRIURE'S COM A SIMPATITZANT

Nom i cognoms

 

NIF

 

Adreça postal

 

Població

 

Codi postal

 

Email

 

Telèfon 1

 

     CAL OMPLENAR TOTES LES DADES DEL FORMULARI CORRESPONENT A LA VOSTRA ELECCIÓ

Amb la tramesa d'aquest formulari manifesto el meu interès en ésser admès/a com a simpatitzant de l'As¬sociació Cultural POPULART, i dono el meu consentiment per a què siguin incloses les meves dades personals, en una base de dades creada amb la finalitat exclusiva de publicitar les activitats de l'Associació Cultural POPULART. Aquestes dades, no seran mai cedides a tercers excepte en els casos previstos legalment. En qualsevol moment podré exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel•lació d'aquestes dades, adreçant-me a  info@populart.cat.

PER OMPLENAR EL FORMULARI SOCI AQUÍ

Plaça del Fort, 5    ·    E-17750 Capmany     ·     Alt Empordà     ·    Girona     ·      Tel. 616 08 20 58  /  696 66 26 27   ·

info@populart.cat